โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ผู้บริหาร

ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/12/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 80798
Page Views 96646
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 “ผู้เรียนมีคุณภาพ บุคลากรได้มาตรฐาน ผสานเทคโนโลยี ส่งเสริมความเป็นไทย ให้ชุมชนมีส่วนร่วม”
ปรัชญา

นัตถิ ปัญญา สมา อาภา  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”