โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (อ่าน 45) 21 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (อ่าน 47) 21 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 (อ่าน 68) 12 ต.ค. 59
"โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน-เขียน" (อ่าน 82) 05 ต.ค. 59
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559 ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2559 (อ่าน 66) 05 ต.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (อ่าน 117) 25 เม.ย. 59
เรียนเชิญผู้ปกครอง ชำระ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวนักเรียน (อ่าน 186) 04 มี.ค. 59
ขอเชิญผู็ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ร่วมประช (อ่าน 125) 24 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคงประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 164) 17 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 186) 03 ก.พ. 59
ประกาศสอบราคาจ้างบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 219) 15 ต.ค. 58
การปิดภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 204) 18 ก.ย. 58