โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ผู้บริหาร

ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/12/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 80791
Page Views 96639
ปฐมวัย

สุวนิตร แก้วระวัง
ครู คศ.1

นางสาวเกษร ธรรมชาพร
ครู คศ.1

จินดานุช ประเสริฐ
ครู คศ.1

นุช คิดรอบ
ครูผู้ช่วย

บุญยงค์ จันดิษ
ครูผู้ช่วย

มณฑิญา ทองขาว
ครูผู้ช่วย

นิภาวรรณ ชาญนอก
ผู้ช่วยครู

สรารัตน์ นวลยานัส
ผู้ช่วยครู

ปัทมาพร ศิริธีระพันธ์
ผู้ช่วยครู

สุกัญญา ภู่พันธ์
ผู้ช่วยครู

ธิดารัตน์ รัตนวิชัย
ผู้ช่วยครู

นางสาวศุภลักษณ์ อัครพรชัย
ผู้ช่วยครู

วนิดา ตั้งชีวินศิริกุล
กลุ่มสาระภาษาไทย

นายเมธี ล้มรุก
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อภิญญา จันทรมณี
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวีระยุทธ มุ่งเขื่องกลาง
กลุ่มสาระศิลปะ

ชนิดา พุทธายะ
บุคลากรสนับสนุนการสอน

พรพงษ์ นามสิงห์
นักการ